Trovanje pedijatrija za seminare, Vežbe' predlog Pedijatrija
milica995
milica995

Trovanje pedijatrija za seminare, Vežbe' predlog Pedijatrija

2 str.
15broj poseta
Opis
Trovanje vinjete za seminar, pomaze u spremanju i ovog ispitnog pitanja
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2

TROVANJA-VINJETE

1. Dete uzrasta osamnaest meseci roditelji su doveli na pregled zbog nestabilnog i teturavog hoda.

Tegobe su primetili dva do tri sata pre pregleda, nakon što je dete provelo nekoliko minuta samo

u sobi, a do tada je bilo potpuno zdravo. Na naše pitanje roditelji odgovaraju da su sigurni da dete

nije moglo da popije nikakav lek. Obavili ste detaljan pregled, dete ima TA 100/60 mmHg, puls

100/minuti, 18 respiracija u minuti, a neurološki nalaz ukazuje da lako pada u san, ali reaguje na

pozive, hod je nestabilan, ataksičan, dok je nalaz po ostalim organima i sistemima uredan. Koji

postupak bi izabrali?

a) Dete upućujete na kućnu opservaciju, uz savet roditeljima da se u slučaju pogoršanja stanja

svesti hospitalizuje.

b) Dete se obavezno hospitalizuje, postoji sumnja na trovanje, bez obzira na negiranje roditelja o

dostupnosti potencijalno toksi;nih supstanci.

c) Uzimate uzorak mokraće za skrining na sedative, puštate dete kući, uz savet da se sutra jave

na kontrolu, a u slučaju pogoršanja i ranije.

2. Dete uzrasta dve godine roditelji su zatekli u kupatilu, pored otvorenog sredstva za beljenje

rublja, sa hipersalivacijom. Niko od ukućana nije video da je došlo do ingestije. Pregledali ste

dete, vitalni znaci su normalni. Nema znakova crvenila oko usana, dobrog je opšteg stanja, ali ne

dozvoljava da mu se otvore usta. Šta uraditi?

a) Dete upućujete kući, nema sigurnih znakova trovanja, predlažete da pije dosta mleka i da se

sutra dovede na pregled.

b) Odmah organizujete lavažu želuca ili primenu medicinskog uglja.

c) Dete treba da se hospitalizuje, lavaža želudca je kontraindikovana, organizovanje parenteralne

rehidracije, razmatranje nazogatrične sonde.

3. Dete uzrasta 10 godina prima se u bolnicu zbog dehidracije, osećaja mučnine i bolova u

stomaku. Tegobe su počele sedam do osam sati nakon obroka sa pečurkama, kada se javljaju

brojne tečne stolice praćene mučninom i bolovima. Pečurke je, po rečima pratioca, brao dobar

poznavalac pečurki. Iste simptomr imaju majka i otac koji su takođe hospitalizovani. Dete je na

prjemu dehidrirano, puls 170/minuti, TA 70/50 mmHg, ima diurezu (značaj ovih pokazatelja?).

Biohemijski nalazi, uključujući elektrolite, transaminaze, ureu i kreatinin su u granicama

normale. Koji je vaš način razmišljanja i koje postupke treba primeniti?

a) Uključiti parenteralnu rehidraciju, pratiti dalji tok i i nakon toga odlučiti da li započeti lečenje

trovanja Amanitom phalloides.

b) S obzirom na vreme početak simptoma (prošlo je više od šest sati nakon ingestije pečuraka) i

zbog pozitivne epidemiološke anamneze potrebno je odmah započeti lečenje trovanja Amanitom

phalloides uz primenu parenteralne rehidracije.

c) S obzirom da su se simptomi javili nakon šest sati od ingestije, ne treba razmišljati o trovanju

Amanitom phalloides, već samo preuzeti mere parenteralne rehidracije.

4. U slučajevima trovanja Amanitom phalloides pored pareneralne rehidracije neophodno je

primeniti sledeće terapijske mere:

a) Nazogastrična lavaža ili medicinski ugalj (uklanjanje toksina iz GITa), kristalni penicilin

(antidot), metode ekstrakorporalnog uklanjanja amanita toksina iz krvi.

b) Nazogastrična lavaža ili medicinski ugalj.

c) Nazogastrična lavaža je kontraindikovana, primena lekova za zaustavljanje povraćanja,

atropin.

5. U odejlenje intenzivne nege i terapije unosi se dete uzrasta pet godina koje je bez svesti,

intubirano, sa jednostranim pleuralnim drenom plasiranog zbog nastalog pneumotoraksa. Na

osnovu reči lekara u pratnji i iz prateće medicinske dokumentacije saznajemo da su tegobe kod

dečaka počele iz punog zdravlja konvulzivnim napadom, zbog čega je primljen u regionalnu

bolnicu. Neposredno po prijemu usledila su još dva konvulzivna napada, dete je bilo

bradikardično, otežano je disalo, počele su retke stolice, a lekari su primetili fascikulacije mišića.

Ubrzo se razvija repiratorna insuficijencija i pneumotoraks zbog čega je plasiran nazotrahealni

tubus i pleuralni dren. U teškom opštem stanju dete se prevodi u bolnicu tercijarnog ranga. Od

ukućana niko nije imao slične tegobe, a dečak živi u seskoj sredini. Klinički nalaz je sledeći: Puls

60/minuti, TA 110/70 mmHg, repsiracije iregularne i ne mogu se odrediti. Zenice su izrazito

uske, miotične. Postoji generalizovana reakcija na bolne draži bez znakova lateralizacije.

Uočavamo još hipersalivaciju, lakrimaciju, obilnu direzu (dete ima urinarni kateter) i dijareju. U

krvnoj slici leukocitoza, CRP 2 m g/l, elektroliti, transaminaze, glikemija u granicama normale.U

pitanju je vitalno ugrožen bolesnik.

a) Šta prvo treba uraditi kod ovog deteta bez obzira koji je uzrok doveo do kliničke slike?

b) Na koje trovanje ukazuju salivacija, lakrimacija, povećana diureza, dijareja (SLUD),

bradikardija, respiratorna insuficijencija, konvulzije, fascikulacije?

c) Koja pitanja treba postaviti roditeljima kada se jave?

d) Imajući u vidu mehanizam delovanja otrova da li postoji antidot i da li ga treba dati i pre

dobijanja potvrde o trovanju ?

nema postavljenih komentara