Ulje psenicnih klica, Beleške' predlog Fizika čvrstog stanja
milena-lesevic
milena-lesevic

Ulje psenicnih klica, Beleške' predlog Fizika čvrstog stanja

15 str.
6broj poseta
Opis
seminarski rad na temu lule i lulasi
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 15
ovo je samo pregled
3 prikazano na 15 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 15 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 15 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 15 str.
preuzmi dokument

LULAŠI I LULE -seminarski rad-

Mentor: Studen�:

prof. dr Vesna Radojičić Emilija Drulović TR14/798

Milica Simić TR15/243

Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet

Beograd, mart, 2019.

Sadržaj Uvod.................................................................................................................................... 1 1. Istorija..............................................................................................................................2 2. Duvan za lule................................................................................................................... 3

2.1. Procesi za obradu duvana za lule..............................................................................4 2.2. Sorte duvana............................................................................................................. 5

3. Lula..................................................................................................................................6 3.1. Oblici lula................................................................................................................. 7 3.2. Punjenje lule............................................................................................................. 9 3.3. Paljenje i pušenje lule............................................................................................... 9 3.4. Čišćenje i održavanje lule....................................................................................... 11

Zaključak........................................................................................................................... 12 Literatura............................................................................................................................13 Lista fotografija................................................................................................................. 13

Uvod

Pušenje duvana iz lule postoji već vekovima i može se reći da je to najstariji vid konzumiranja duvana. Istorijski gledano, lule su se koristile u ceremonijama, a postepeno su dobijale popularnost tokom godina kao prihvaćeni način pušenja duvana.

Industrijalizacija i brži način života doveli su do pojave cigareta tako da je lula vremenom potisnuta. Pušenje duvana iz lule se smanjuje još od šezdesetih godina prošlog veka, ali i dalje je prisutan mali procenat (oko 2%) pušača u SAD-u, posebno stariji muškarci. Što se tiče Evrope, ovakav vid konzumiranja duvana je i dalje uobičajen u Švedskoj, gde čak četvrtina odraslih muškaraca puši duvan iz lule.

3

1. Istorija

Od otkrića duvana u Americi od strane evropskih istraživača, pušenje lule je imalo ogroman uticaj na zapadnu kulturu. Duvanska lula bila je dugogodišnji simbol klase i sofisticiranosti. Ali lula je prošla dug put u vekovima od svog dolaska iz Amerike, od sirove, zemljane posude do fine, umetničke ekstravagancije. Indijanska plemena su uvela praksu konzumiranja lule, više od hiljadu godina pre nego što su evropski istraživači prešli preko okeana.

Većina indijanskih plemena samo je pušila lule u posebnim prilikama i pažljivo su se bavili njihovom izradom. Jedan od uobičajenih materijala koji su koristila mnoga plemena na srednjem zapadu nazvana je katlinit. Ovo je crvenkasto obojen mineral koji je morao biti iskopan duboko iz zemlje, ispod podzemne vode (Clark, 2017.).

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 1. Indijanska lula od kalinita

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

Glina je takođe bila popularan materijal koji je koristilo nekoliko plemena američkih Indijanaca. Ova glina je često bila iskopana sa rečnih obala i lule se bile manje ukrašene od onih koje su se koristile za ceremonije.

Prve lule datiraju iz 8. veka pre nove ere, što pokazuju i arheološka nalazišta u Argentini. Bile su od raznovrsnog materijala (drvo, kosti, glina) i neuobičajeno velikih dimenzija. U svakom slučaju, prvim lulama se mogu smatrati one koje su uzimane iz prirode – cevasti oblici od drveta i kosti, kao i dugačke cevi od gline koje su bile udubljene u sredini da bi se u njih stavio duvan.

Biljka duvana je poreklom iz Južne Amerike, ali se ubrzo proširila i u severne delove ovog kontinenta, pre dolaska Evropljana. Duvan je uveden u Evropu iz Amerike u 16. veku i brzo se proširio širom sveta. Očigledno je njegovu popularnost pratila i lula. Iako Evropljani nisu počeli pušiti duvansku lulu sve dok se prvi put nisu vratili iz "Novog sveta", Indijanci su koristili duvan još od 1500. godine pre nove ere, za verske obrede.

4

"Lula mira" je bila pušena da simbolizuje pomirenje između suparničkih plemena i kada su se donosile važne odluke.

Na evropskom tlu, kako svedoče pisani izvori i potvrđuju mnogobrojni arheološki nalazi, prve lule su rađene od gline. Vremenom su joj menjani oblici, veličina i vrsta materijala od kojih su bile izrađivane. Prvo su napravljene krečne i glinene lule, koje su bile najjeftinije i najlakše za proizvodnju. Brzo su usledile gvozdene lule u Norveškoj.

Proizvodnja lula od vresa započeta je 1848. godine. Vres je zimzeleni žbun, koji ima jako razvijen korenov sistem, te se ovaj koren koristio kao sirovina za pravljenje duvanskih lula. Lule izrađene od korena vresa nemaju zasebne drške, nego samo usnik koji se nastavlja na vrat lule. On je najčešće izrađivan od ćilibara, bakelita ili nekog sličnog materijala.

U Aziji je tokom devetnaestog veka, opijum (koji se ranije samo žvakao) dodavan duvanu i konzumirao se u lulama.

Krajem 19. veka krhkost glinene lule i visoki trošak sepiolita (mineral poznat kao meršam ili morska pena), prouzrokovali su da industrija lula izgubi primat na novim tržištima cigara i cigareta. Srećom, proizvođači lula su naišli na briar, mediteransku biljku, koja se počela koristiti u proizvodnji lula. Ovaj materijal je bio tvrd, otporan na toplotu, neotrovan, izdržljiv i što je najvažnije jeftin za proizvodnju u odnosu na tadašnje lule od sepiolita. To je pomoglo da se sačuva industrija lula, a briar lule su sada najčešće pravljene lule za pušenje duvana (Clark, 2017.).

2. Duvan za lule

Duvan za lule je obično mešavina posebno uzgojenih i pripremljenih sorti duvana, namenjenih za pušenje iz lule. Duvani za lule se razlikuju po vrsti duvana koja se koristi za izradu i po načinu sečenja duvana. Praktično sav duvan koji se uzgaja za pušenje može se svrstati u dva tipa: Nicotiana tabacum i Nicotiana rustica ili njihovi hibridi. Za proizvodnju duvana za lule koriste se dve sorte: Virdžinija i Berlej, koje pripadaju vrsti Nicotiana tabacum.

Duvan za lule je rastresit i sušen na vatri, što podrazumeva izlaganje lišća duvana tinjajućem plamenu unutar određenog objekta za sušenje. Proces može trajati nekoliko dana do nekoliko sedmica, a krajnji rezultat je duvan koji ima nizak nivo šećera i visok nivo nikotina. Prosečna lula sadrži jedan do tri grama duvana, sa nivoom nikotina u proseku 30-50 miligrama po gramu. Pušači nemaju tendenciju da udišu dim iz lule kao pušači cigareta, ali određeni deo nikotina i dalje dospeva u krvotok nakon što se apsorbuje kroz sluznicu usta (Martin, 2018.).

5

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 2. Duvan za lulu

https://man.wannabemagazine.com/

2.1. Procesi za obradu duvana za lule

Procedure za pripremu duvana za lule (nakon uzgoja biljke) obuhvataju sušenje, fermentaciju, toplotnu obradu, doradu, aromatizaciju, stvaranje duvanske smese. Bez sušenja i fermentacije, duvan je neprikladan za konzumaciju. Polazeći od fermentacije duvana, postupci se mogu izvoditi i uzastopno i paralelno, i jednom i više puta.

Sušenje duvana - Sušenje duvana je generalno prva faza u obradi duvana, uključujući i duvane za lule. Sušenje duvana omogućava da se oslobode neželjene supstance u duvanu i podstakne stvaranje ukusa i mirisa duvana. Tokom sušenja lišća duvana, oni gube do 75-80% vlage, neke šećere, proteine, kiseline. Skrob se skoro u potpunosti razgrađuje, kao i hlorofil.

Duvan za lule se suši na jedan od četiri načina: • Sušenje na vazduhu (Air curing) – podrazumeva sušenje na otvorenom, u

hladu. Najčešće se ovaj tip sušenja primenjuje na one listove u kojima je potrebno pohraniti više nikotina.

• Sušenje gasovima (Flue curing) – podrazumeva sušenje u zatvorenim prostorijama kada je sobna temperatura veštački povećana toplim vazduhom, parom ili gasom u cevima. Sa takvim sušenjem održava se boja lista, sadržaj šećera u duvanu, količina katrana i nikotina se smanjuje, kao i kiselost.

• Sušenje na vatri (Fire curing) – kod ovog načina sušenja, duvan se tretira dimom. Različiti intenzitet dima, kao i sastav uglja ili drveta može proizvesti različit ukus i aromu duvana. Količina nikotina u isto vreme i nivo kiselosti se ne menjaju.

• Sušenje na Suncu (Sun curing) – ovaj način sušenja je karakterističan za orijentalne duvane, odnosno duvane koji se uzgajaju u Turskoj, Grčkoj ili susednim područjima. Nakon toga se često primenjuju druge procedure

6

sušenja. Teško je proceniti promene u sastavu duvana, jer orijentalni duvan ima veliki broj sorti, a varijacija u početnim karakteristikama lista je veoma velika.

Fermentacija - Tokom fermentacije duvana, hemijski sastav listova duvana se menja: količina katrana se smanjuje, organske supstance se pretvaraju u druge organske i neorganske supstance, lišće dobija novi miris i ukus. Fermentacija duvana može biti i jednostepena i višestepena. U svakom slučaju, fermentacija lišća duvana nastaje pod pritiskom, kako sopstvenom težinom, tako i upotrebom uređaja.

Termička obrada duvana – predstavlja dodatnu preradu duvana nakon (ili tokom) njegove fermentacije.

• Prerada duvana na pari – karamelizuje se šećer, pospešuje se otvaranje pora na listu duvana što poboljšava apsorpciju komponenata smeše i samim tim dovodi do poboljšanja arome.

• Tretiranje suvim vrućim vazduhom – takođe se karamelizuje šećer, i ukljanjaju se nepotrebne supstance.

• Tostiranje – vrši se direktnim kontaktom sa zagrejanom površinom, karamelizuje šećer, drastično menja ukus duvana.

Aromatizacija duvana – u toku aromatizacije duvana, uvode se arome na bazi alkohola. Svrha aromatizacije je da poboljša ukus duvanske mešavine, uz najmanje moguće promene u ukusu.Većina duvana za lule je aromatična, pošto je ukus dodat gotovom proizvodu koji mu daje dubinu i bogatstvo ukusa i mirisa.

2.2. Sorte duvana

Sorte duvana koje se koriste za smešu duvana za lule su: Virdžinija – sorta duvana, nazvana po najstarijoj britanskoj koloniji u Americi. Ova

krupnolisna i slatka sorta je osnova većine mešavina duvana, iako se može pušiti i u čistom obliku, bez unošenja drugih sastojaka.

Berlej – predstavlja stalnu osnovu mešavine za duvane za lule. List jekraći nego kod Virdžinije, crvenkasto-braon, mesnat, sunđerast, dobro upija aromatične dodatke. Poseduje nizak sadržaj šećera, stoga je u procesu prerade ponekad zasićen ukusima na bazi meda, melase, vanilinih šećera ili glukoze, fruktoze.

Kentaki – sorta velikog lista, uzgaja se u Kentakiju. Jak je i tamniji, sušen dimom, sa mirisom sušenih šljiva. Toliko je jak, da se smeši ne dodaje više od 20%.

Orijental – takozvane sorte duvana koje se uzgajaju na Balkanu, u zemljama Crnog mora i Mediterana. Orijentalni duvani imaju sopstvenu, jedinstvenu jaku i izraženu aromu, opojni ukus. Najčešće imaju ovalne i oštre, male listove žuto-zelene, maslinaste (pre sušenja), odnosno svetlo do tamno smeđe boje nakon sušenja.

Latakija – azijska sorta duvana, sa područja Kipra i Sirije. Stabljika je niska i za razliku od drugih sorti, prilikom žetve se ne odsecaju pojedinačni listovi, već cela stabljka u korenu. Dimljenjem na vatri od hrasta ili čempresa, dobija tamnu, gotovo crnu boju. Najčešće se dodaje klasičnoj engleskoj mešavini duvana, zbog karakterističnog mirisa.

Kavendiš – duvan je dobio ime u čast engleskog kapetana, koji je, u cilju uštede prostora, prilikom transporta odlučio da pakuje duvan u buradima ruma. Po dolasku u Englesku, bačve su bile otvorene i otkrili su da je duvan natopljen rumom. To se desilo kao rezultat naizmenične promene temperature prilikom transporta. U stvari, to je duvan (ili smeša duvana), podvrgnut dvostrukoj ili višestrukoj fermentaciji, što dovodi do

7

smanjenja sadržaja nikotina u listovima. Kada se odstrane neželjeni sastojci, dobija se izuzetno mek ukus i nežna aroma.

3. Lula

Duvanska lula, koja se često naziva samo lula, je uređaj posebno napravljen za pušenje duvana. Obuhvata komoru (posudu) za duvan iz koje izlazi tanka šuplja cev (drška), koja se završava piskom. Lule mogu da se kreću od vrlo jednostavnih mašinski izrađenih do visoko cenjenih ručno izrađenih, koje su često vrlo skupi kolekcionarski predmeti.

Komora ili posuda u luli je izrađena u obliku čaše i služi za držanje duvana. Iz komore se nastavlja drška koja sprovodi dim od komore do piska, kada se konzumira lula. Unutar posude nalazi se unutrašnja komora koja drži prostor duvana utisnut u nju.

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 3. Sastav lule

http://www.tobacco4you.rs/images/lula_detalji.png

Lule za duvan mogu biti izrađene od drveta, porcelana ili gline, a postoje i specijalne vrste materijala koji se ređe koriste kao što su metal i staklo.

Najčešće vrste drveta koje se koriste za izradu lula su: briar, morta, takođe se mogu koristiti i drvo masline, višnje, kao i stabljika divlje ruže. Lule se mahom izrađuju od briara. Briar je mediteranska biljka, grm koji formira loptast deo korena, koji se pokazao kao odličan materijal za izradu lula. Morta, koja je poznata i kao močvarni hrast (bog oak), je u stvari fosilizovani hrast, starosti po nekoliko hiljada godina i obično se može naći u blizini reka, mahom slučajno, prilikom eksploatacije peska i slično (Maletković, 2017.).

Većina populacije koja konzumira lulu, koristi drvene ili glinene lule sa posudom u koju se pakuje rastresit duvan. Duvan mora biti propisno upakovan u posudu za lulu kako bi se osigurao stabilan i gladak dim (Parker, 1974.).

3.1. Oblici lula

Oblici lula su različiti, a najčešći koji se koriste su:

8

Bent Billiard - Najpoznatiji oblik među savijenim lulama.Vrlo se lako drži u ustima. Zbog lakoće držanja u ustima naginje stvaranju jačeg kondenzata u glavi i vratu lule.

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 4. Bent Billiard lula

https://c647068.ssl.cf2.rackcdn.com/

Billiard - Ovo je najrašireniji i svakako najzastupljeniji model na tržištu. Ta se lula vrlo lako drži u ruci, a zbog potpuno ravnog vrata i usnika vrlo malo kondenzata ulazi u pušačeva usta.

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 5. Billiard lula

https://c647068.ssl.cf2.rackcdn.com/

Apple - klasični oblik svojim izgledom podseća na Billiard oblik. Vrat lule dugačak je koliko je visoka glava, a usnik može biti nešto duži nego kod lule tipa Billiard.

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 6. Apple lula

https://c647068.ssl.cf2.rackcdn.com/

9

Bulldog- Linija tog klasičnog modela deluje vrlo uravnoteženo, elegantno i teško. Glava lule nešto je sužena prema vrhu, izduženog je bačvastog oblika, a na gornjoj trećini glave, pre sužavanja, urezan je tanak ukrasni kanal.

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 7. Bulldog lula

https://images-na.ssl-images-amazon.com/

Pot – Podseća na Billiard oblik, pripaljivanje duvana na ovoj luli je malo teže izvodivo, baš zbog veće površine duvana u glavi lule.

Slika SEQ Slika_ \* ARABIC 8. Pot lula

http://www.thepipenook.com/

3.2. Punjenje lule

Punjenje lule se može vršiti na više načina, a najpoznatija je tradicionalna metoda, takozvano 3x1/3 punjenje. Ovaj način punjenja treba da omogući da se čašica napuni kompaktno, od dna do vrha.

10

Slika 9. Punjenje lule

https://sep.yimg.com/

Počinje se tako da se prstima doda duvan tako da otprilike napuni 1/3 čašice lule. Potom se istim principom dopuni čašica do 2/3 uz blago pritiskanje. Na kraju se doda još 1/3 duvana, te se malo jače pritisne, ali se vodi računa da pritisak ne bude suviše jak. Prilikom slaganja svakog sloja treba da se koristi nabijač, kako bi strane duvana bile malo jače nabijene, formirajući pri tome kupolu u sredini.

Ukoliko je čašica slabije napunjena, lula će se brzo pregrejati, a ukoliko se duvan previše nabije može doći do problema da se održi žar. Ispunjenost lule se može proveriti tako da se usnik lule stavi u usta, te da se povuče vazduh. Ako vazduh ne prolazi slobodno kroz duvan, to je znak da je duvan suviše čvrsto sabijen. Ako se to desi, ukloni se duvan iz čašice i lula se puni ponovo. (Wayner, 2018.) Ako vazduh može proći slobodno kroz duvan, lula je spremna za paljenje.

3.3. Paljenje i pušenje lule

Pripremljena lula se uzme u ruku, te se usnik stavi u usta. Drugom rukom se zapali duvan ujednočeno, kružnim pokretima, na vrhu uz pomoć šibice ili upaljača. Lagano se povlači dim par puta. Nakon toga lula se obično uvek ugasi - to je takozvano lažno paljenje. Zatim se pomoću nabijača pritisne i poravna površina, te se ponovo pali.

11

Slika SEQ Slika \* ARABIC 10. Paljenje lule

http://www.cheaphumidors.com/

Gornja površina duvana u luli bi trebala biti cela upaljenja, treba se stvoriti beli pepeo. Potom se nabijačem sabije duvan, te se formira kupa u sredini. Pritiskanjem oboda duvana u toku pušenja primorava se žar da gori jednako od vrha ka dnu. Lula se "pućka", odnosno se dim lagano povlači. Ako se uvlači previše brzo doći će do toga da duvan gori brže i da žar bude previše topao. Time se može uništiti lula. Ukoliko se dim teško uvlači, uzme se igla na nabijaču i probuši po sredini duvan, kako bi se osigurao bolji protok vazduha.

Slika 11. Paljenje i pušenje lule

https://cdn.hiconsumption.com/

Dakle, za razliku od pušenja cigareta, kod pušenja lule dim se obično ne uvlači u pluća, već se "pućka", odnosno drži se u ustima nekoliko trenutaka, da bi se, potom,

12

izdahnuo. Na taj način se najbolje oseća duvan, te se ukusi slobodno "mešaju" u ustima. Dim se uvlači 5-6 puta, pa se napravi pauza od 15-ak sekundi, kako se ne bi lula pregrejala. Lulu treba tek "održavati u životu", tj. držati je na rubu gašenja, jer tada duvan daje svoje prave karakteristike.

3.4. Čišćenje i održavanje lule

Pravilno čišćenje i održavanje su ključni za ispravnost duvanske lule. Ako lula nije pravilno očišćena, može se razviti kiseli ukus, biti previše vruća pri sagorevanju i na kraju izgraditi previše zaštitnog sloja, što uzrokuje da lula ne funkcioniše propisno. (Carsillo, 2014.)

Slika 12. Čišćenje lule

https://s3-production.bobvila.com/

Kada se završi sa pušenjem lule, treba je sa čistačem ili nabijačem očistiti od pepela i komadića nesagorelog duvana. Potom treba da se provuče čistilica kroz kanale za vazduh na drški i vratu lule, kako bi se oslobodila vlaga i sve zaostale primese duvana ili pepela. Nakon toga može se odložiti lula i ostaviti da se suši. Pri ovom procesu treba se obratiti pažnja da se ne oštetiti zaštitni sloj koji se stvorio u čašici. Tanak sloj koji se stvara u čašici štiti drvo lule od vatre i obezbeđuje takozvano hladnije pušenje. Čišćenje na bazi alkohola može se obaviti posle nekoliko konzumiranja lule, radi

potpunijeg čišćenja. Lula se treba rastaviti i očistiti pažljivo jednom mesečno ili češće, u zavisnosti od upotrebe. (Carsillo, 2014.)

Ne treba se za čišćenje koristiti nož ili neki drugi oštar predmet jer se tom prilikom ostavljaju nejednake naslage zaštitnog sloja, a pored toga može da se ošteti i dno čašice. Idealno je da se lula „odmori“ jedan dan pre nego što se ponovo upotrebi. U većini slučajeva, lulaši imaju nekoliko lula, tako da ih mogu menjati svakoga dana.

13

Zaključak

Pušenje cigareta i lule, osim biljke koja se zove duvan, nemaju dodirnih tačaka. Lula teško može biti zamena za cigaretu, a i obrnuto. Pušiti duvan iz lule je poseban užitak. Duvani za lulu su mnogo kvaliteniji, postoji čitav spektar različitih aroma i ukusa, i sam čin pripreme lule, paljenje i pušenje lule predstavljaju poseban užitak.

14

Literatura

1. Clark D. (2017.) History Overview: Tobacco Pipe Construction, The Tin Society , https://tinsociety.com/tobacco-pipe-construction-brief-history/ 27.02.2019.

2. Martin T. (2018.) The Hazards of Pipe Tobacco, Very well mind, https:// www.verywellmind.com/the-hazards-of-pipe-tobacco-4106637 27.02.2019.

3. Parker M.A. (1974.) Pipe tobacco smoking system, New York 4. Maletković V. (2017.) Unikatno – lula po meri karaktera, Bistro, https://

bistro.rs/2018/01/26/unikatno-lula-po-meri-karaktera/ 27.02.2019. 5. Piperson Smoking Pipe Lounge http://piperson.org/lule/oblici-lula.php

27.02.2019. 6. Carsillo R. (2014.) How to smoke a pipe #2: Cleaning, Tobacco pipes.com,

https://www.tobaccopipes.com/blog/how-to-smoke-a-pipe-2-cleaning/ 04.03.2019.

7. Wayner P. (2018.) How to Properly Smoke a Pipe, Bespoke post, https:// www.bespokepost.com/the-post/how-to-properly-smoke-a-pipe 04.03.2018.

Lista fotografija

1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/ Inlayed_Pipe_Bowl_with_Two_Faces%2C_early_19th_century%2C50.67.104.jp g/800px- Inlayed_Pipe_Bowl_with_Two_Faces%2C_early_19th_century%2C50.67.104.jp g

2. https://man.wannabemagazine.com/wp-content/uploads/2015/01/lula2.jpg 3. https://c647068.ssl.cf2.rackcdn.com/products/002-577-1519.jpg 4. https://c647068.ssl.cf2.rackcdn.com/products/004-002-5943.jpg 5. https://c647068.ssl.cf2.rackcdn.com/products/004-008-0396.jpg 6. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/

71%2B7nfo7cKL._SX466_.jpg 7. http://www.thepipenook.com/uploads/6/3/8/5/63856915/

s478428567521868034_p37_i2_w640.jpeg 8. http://www.tobacco4you.rs/images/lula_detalji.png 9. https://sep.yimg.com/ay/careysmokeshop/how-to-fill-light-smoke-a-pipe-4.png 10. http://www.cheaphumidors.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Lighting-the-

Pipe.jpg 11. https://cdn.hiconsumption.com/wp-content/uploads/2017/02/How-To-Smoke-A-

Pipe-00.jpg

15

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 15 str.
preuzmi dokument