URORADIOLOGIJA opis-Vezbe-Radiologija-Medicina, Vežbe' predlog Radiologija. Univerzitet u Beogradu
rafting_maniac
rafting_maniac

URORADIOLOGIJA opis-Vezbe-Radiologija-Medicina, Vežbe' predlog Radiologija. Univerzitet u Beogradu

PDF (55 KB)
3 str.
1000+broj poseta
Opis
vezbe,radiologija,medicina,URORADIOLOGIJA opis
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 3
preuzmi dokument
URORADIOLOGIJA

URORADIOLOGIJA

1. PCN: PROKSIMALNA OBLITERACIJA METALNOG STENTA LEVOG

URETERA NA ULASKU U MALU KARLICU.

2. PCN: POSTOPERATIVNA STRIKTURA URETEROPLASTIKE.

3. REKANALIZACIJA SEKUNDARNE OBLITERACIJE METALNOG STENTA

PERKUTANO POSTAVLJENO “DOUBLE Y” PROTEZOM.

4. INKRUSTRACIJA METALNOG STENTA LEVOG URETERA.

5. UCG: ULTRAFLEX URETRALNI METALNI STENT 6 MESECI POSLE

INSERCIJE

6. UCG: ULTRAFLEX URETRALNI METALNI STENT 24 MESECA NAKON

INSERCIJE (REFERENTNA SLIKA BR. 5).

7. REKANALIZACIJA URETERO-VEZIKALNE STRIKTURE METALNIM

STENTOM.

8. BKD STRIKTURE BULBARNE URETRE.

9. BKD STRIKTURE BULBARNE URETRE (REFERENTNA SLIKA BROJ 8).

10. UCG: 2 SUBTOTALNE STRIKTURE BULBARNE URETRE (REFERENTNE

SLIKE 8 I 9).

11. UCG: ULTRAFLEX URETRALNI METALNI STENT 12 MESECI POSLE

INSERCIJE.

12. URETROSROTALNA FISTULA POSLE INSERCIJE METALNOG

URETRALNOG STENTA.

13. REKANALIZACIJA POSTIRADIJACIONE STRUKTURE DISTALNOG

URETERA LEVO TEHNIKOM STENT PREKO STENTA (80cm/6mm).

14. POSTOPERATIVNA URETERO-INTESTINALNA STRUKTURA.

15. PCN: POTPUNA STRIKTURA U PROJEKCIJI URETERO-INTESTINALNE

ANASTOMOZE.

16. BKD (REFERENTNA SLIKA 15).

17. PCN POSLE INSERCIJE METALNOG STENTA (REFERENTNE SLIKE 15 I

16).

18. REKANALIZACIJA URETERO-VEZIKALNE ANASTOMOZE METALNIM

STENTOM.

19, 20, 21. CT:MASIVNI POSTTREUMATSKI HEMATOM BUBREGA.

22. CT: MASIVNI KARCINOM MOKRA]NE BE[IKE.

23, 24, 25. MR: KARCINOM PROSTATE.

26. CT: KARLI^NA EKTOPIJA BUBREGA.

27. ENDOSKOPIJA INSERCIJA IFS.

28. PMCG: 12 MESECI POSLE INSERCIJE IFS.

29. UCG: ULTRAFLEX URETRALNI METALNI STENT 18 MESECI NAKON

INSERCIJE.

30. PERKUTANA BKD: (REFERENTNA SLIKA 14).

31. CT: IFS PROSTATE.

32. AU LEVO: URETERO HIDRONEFROZA.

33. PCN: (REFERENTNA SLIKA 32).

34. EHOSONOGRAFSKA KONTROLA IFS-A.

35. AU LEVO: POSTIMFLATORNA STRIKTURA DISTALNOG LEVOG URETERA.

36. PERKUTANA BKD (REFERENTNA SLIKA 35).

37. STANJE POSLE BKD (REFERENTNE SLIKE 35 I 36).

38. OBOSTRANA AU: BILETARALNA STRIKTURA URETEROKOLO

ANASTOMOZA.

39. PERKUTANA BKD (REFERENTNA SLIKA 38).

40. TRAJNI METALNI STENT U MEMBRANOZNOM-PROSTATI^NOM DELU

URETRE.

41. ULTRAFLEX METALNI STENT BULBARNE URETRE.

42. UCG: UROCOIL-TWIN PRIVREMENI URETRALNI STENT.

43. UROCOIL-S PRIVREMENI URETRALNI STENT.

44. AU: LEVO: STRIKTURA URETERO-KOLO ANASTOMOZE.

45. KOMPLETNA REKANALIZACIJA NAKON PERKUTANE BKD (REFERENTNA

SLIKA 44).

46. (A, B, C, D) RETROGRADNA BKD SREDNJE TRE]INE URETRE.

47, 48. CT: IFS PROSTATE.

49. PH NALAZ: FIBROINDURACIJA POSLE INSERCIJE IFS-A.

50. RETROGRADNA TRANSURETRALNA HIPERTERMIJA PROSTATE.

51. BKD ADENOMA PROSTATE.

52, 53. OBLITERACIJA METALNOG STENTA PROLIFERISANIM TKIVOM.

54. METALNI STENT URETERO-VEZIKALNE ANASTOMOZE.

55. REKANALIZACIJA URETERO-INTESTINALNE ANASTOMOZE METALNIM

STENTOM (REFERENTNA SLIKA 14).

56. UCG: ODRE\IVANJE [email protected] SPOLJNJEG URETRALNOG SFINGTERA.

57. INSERCIJA ULTRAFLEX STENTA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA.

58. RADIOSKOPSKA KONTROLA INSERCIJE PRIVREMENOG URETRALNOG

STENTA (PROSTA-COIL).

59. RADIOSKOPSKA KONTROLA INSERCIJE PRIVREMENOG URETRALNOG

STENTA (UROCOIL-TWIN).

60. UCG: (REFERENTNA SLIKA 59).

61. ODRE\IVANJE POZICIJE SPOLJA[NJEG URETRALNOG SVINGTERA

PERFORIRANIM FOLIJEVIM KATETEROM.

62, 63. INSERCIJA PROSTACOIL METALNOG STENTA POD KONTROLOM

ULTRAZVUKA.

64, 65. IVU: SUBTOTALNA STRIKTURA URETERO-PIJELO ANASTOMOZE DESNO.

66. STANJE POSLE INSERCIJE METALNOG STENTA (REFERENTNE SLIKE 65

I 66).

67. PCN: STRIKTURA URETERO-KOLO ANASTOMOZE.

68. BALON EXPANDIBILNI STENT (REFERENTNA SLIKA 68).

69, 70. IVU: NORMALNA MORFOLOGIJA BUBREGA 8 I 15 MESECI NAKON

INSERCIJE (REFERENTNE SLIKE 68 I 69).

71. PMCG: NORMALAN NALAZ NAKON INSERCIJE IFS-A.

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument