Ustav pravo sudstvo-Slajdovi-Uvod u politicke nauke-Medjunarodni odnosi, Slajdovi' predlog Međunarodni odnosi. Univerzitet u Beogradu
45kifli.protic
45kifli.protic

Ustav pravo sudstvo-Slajdovi-Uvod u politicke nauke-Medjunarodni odnosi, Slajdovi' predlog Međunarodni odnosi. Univerzitet u Beogradu

11 str.
1broj preuzimanja
815broj poseta
Opis
Ustav pravo sudstvo,Slajdovi,Uvod u politicke nauke,Medjunarodni odnosi,Proučavanje ustava,Zastoj 50tih godina, procvat 70tih godinaDva gledišta na ustave, dizajn ,političkog sistema,ustanovljenje vlasti,Primjedbe na ova...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 11
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument
Ustav, pravo, sudstvo

Ustav, pravo, sudstvo

Proučavanje ustava

• Zastoj 50tih godina, procvat 70tih godina • Šta je ustav? • Kakvi ustavi postoje? • Kako ustav oblikuje politiku? • Sudstvo, treća grana vlasti • Konstitucionalizam

Pregled istorije

• Dva gledišta na ustave: 1) dizajn političkog sistema, 2) ustanovljenje vlasti

• Primjedbe na ova gledištva • Kasni 18. vijek prvi pravi ustavi:

– Američki ustav iz 1787. – Deklaracija prava čovjeka i građanina, Francuska

1789.

Klasifikacije • Oblik i status:

– Pisan i nepisan – Kodifikovan i nekodifikovan

• Način promjene: – Čvrst i mek

• Stepen primjene: – Djelotvoran, nominalan ili fasada ustav

• Sadržina i uređenje: – Monarhija ili republika – Predsjednički ili parlamentarni – Federalni ili unitarni

Čemu služe ustavi?

• Daju državama ovlašćenja • Određuju vrijednosti i ciljeve koji ujedinjavaju • Obezbjeđuju stabilnost vlasti • Štite slobodu • Daju legitimnost sistema

Primjer 1

Član 1 Crna Gora je nezavisna i suverena država,

republikanskog oblika vladavine. Crna Gora je građanska, demokratska, ekološka i

država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.

Primjer 2

Član 8 Zabranjena je svaka neposredna ili posredna

diskriminacija, po bilo kom osnovu. Neće se smatrati diskriminacijom propisi i uvođenje

posebnih mjera koji su usmjereni na stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju.

Posebne mjere se mogu primjenjivati samo dok se ne ostvare ciljevi zbog kojih su preduzete.

Primjer 3 Načelo zakonitosti, Član 33: Niko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije

bilo propisano zakonom kao kažnjivo djelo, niti mu se može izreći kazna koja za to djelo nije bila predviđena.

Blaži zakon, Član 34: Krivična i druga kažnjiva djela utvrđuju se i kazne za njih izriču po

zakonu koji je važio u vrijeme izvršenja djela, osim ako je novi zakon blaži za učinioca.

Pretpostavka nevinosti, Član 35: Svako se smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi

pravosnažnom odlukom suda. Okrivljeni nije obavezan da dokazuje svoju nevinost. Sumnju u pogledu krivice sud je obavezan da tumači u korist

okrivljenog.

Primjer 4

Član 62 : Svako ima pravo na rad, na slobodan izbor

zanimanja i zapošljavanja, na pravične i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti.

Primjer 5 Član 95 , Predsjednik Crne Gore: 1) predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu; 2) komanduje Vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i

bezbjednost; 3) ukazom proglašava zakone; 4) raspisuje izbore za Skupštinu; 5) predlaže Skupštini: mandatara za sastav Vlade, nakon obavljenog

razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini; predsjednika i sudije Ustavnog suda i zaštitnika ljudskih prava i sloboda;

6) postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, na predlog Vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose; ...

Sudstvo – treća grana vlasti

• Sudije nezavisni nepolitički akteri koji tumače zakone i prosuđuju da li su oni povrijeđeni i u kojoj mjeri

• Nezavisnost sudstva – ustavni princip prema kome treba da postoji stroga podjela između sudske i ostalih grana vlasti

• Sudije su i kreatori politike

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 11 str.
preuzmi dokument