Ustavno pravo kolokvijum, Beleške' predlog Ustavno pravo. Evropski Univerzitet (EU)
2125677
2125677

Ustavno pravo kolokvijum, Beleške' predlog Ustavno pravo. Evropski Univerzitet (EU)

6 str.
4broj preuzimanja
141broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
ustavno pravo kolokvijum, pitanja za prvi kolokvijum
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 6
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument

УСТАВНО ПРАВО КОЛОКВИЈУМ

1. Наведите који све извори уставног права постоје?

- Ustav, zakon, potvrđeni međunarodni ugovori, podzakonski akti, praksa sudova i običaji.

2. Који закони су најчешће извор уставног права? 1. Organski (vlada predsednik..) 2. Zakon koji regulise oblast ljudskih I manjinskih prava 3. Ustavni zakon0

3. Шта подразумевамо под уставним пактом? -Ustav koji je nastao u paktu izmedju monarha i naroda

4. Октоисани устав је? - Ustav koji donosi vladar (monarh)

5. Дефинишите појам устава у материјално правном смислу

- Ustav u materijalnom smislu je skup nacela na kojima se znasniva jedno drustvo.

6. Шта је устав у формално правном смислу?

- Ustav u formalnom smislu je najvisi pravni akt koji regulise ustavopravnu materiju donet po ustavotvornom postupku u obliku ustava.

7. Шта подразумевамо под некодификованим уставом и наведите земљу са таквим уставом - Ustav koji je sacinjen iz vise akata

8. Шта подразумевамо под крутим уставом? - Ustav koji se tesko menja (komplikovanija procedura)

9. У чему је разлика између принципа правне државе и принципа владавине права? - Princip pravne drzave je zasnovan na principu formalne zakonitosti a vladavina prava je zasnovana na postovanju ljudskih i manjinskih prava.

10. На који начин се доноси наш устав? - Donosi se ustavotvornom skupstinom gde je potrebno 2/3 za i ako se menjaju oblasti za koje je ustavom propisan referendum treba da dobije potvrdu od gradjana.

11. Ако се доноси нови устав у држави у којој већ постоји устав, у погледу процедуре могуће су две ситуације? - Prva situacija je da se postuje procedura iz prethodnog ustava (ustavni kontinuitet) i druga situacija je da se ne postuje procedura (ustavni diskontinuitet)

12.Шта је разлика између фактичке и формалне промене устава? -Formalna je kada se menja sam ustavni tekst po procedure iz prethodnog ustava. -Fakticka je kada se menja smisao ustava, ali bez promene teksta (obicajem, praksom ustavnog suda I zakonima)

13. Како се може променити устав без промене самог нормативног тескта? -Obicajem, praksom Ustavnog suda i zakonima.

14. Који су саставни делови савременог устава? -preambula -normativni deo -ljudska I manjinska prava -uredjenje vlasti -teritorijalno uredjenje -promena ustava

15. За кога се везује принцип поделе власти и шта је основни циљ поделе власти? - Šarl Monteskije, cilj je da se spreči samovlašće jedne grane vlasti.

16. Прва три члана устава САД су посвећени? - Kongresu, predsedniku i vrhovnom sudu

17. Устав САД је донет? -1787

18. Амандман 1 на устав САД је посвећен? -Ljudskim pravima (bill of rights)

19. Која земља се сматра колевком модерне уставности? -Engleska

20. У чему се огледа сложеност доношења устава у односу на доношење закона? -Veća većina je potrebna -Referendum (u nekim slucajevima)

21. Које године је донет Турски устав? -1838

22. Које године је донет Сретењски устав? -1835

23. Који устав Србије се сматра највише напредним у периоду пре првог светског рата? - Radikalski ustav

24. Који устав Србије уводи по први пут правило да Народна скупштина доноси законе? - Radikalski ustav

25. Видовдански устав краљевине СХС је? - Ustavni pakt

26. Устав СФРЈ је у великом мери увео конфедералне елементе у уставни систем, која решења су пример за то? - Autonomne pokrajine su dobile nadležnosti skoro kao države članice. Same nadležnosti federacije su prenete na države članice.

27. Устав Србије из 1990. Године је увео значајне промене у правни систем Србије, које су биле најзначајније позитивне новине? 1. Uvodi se materija ljudskih i manjinskih prava 2. Privatna svojina 3. Tržišna ekonomija 4. Politički pluralizam 5. Parlamentarni i polupredsednički sistem 6. Podela vlasti

28. Важећи устав РС је донет? -2006

29. Наш важећи устав јесте? -Narodni, pisani, kodifikovani

30. Дефиниши уставно правно као правну грану и као научну дисциплину - Kao grana prava je skup pravnih normi koji regulisu ustavopravnu materiju. - Kao naucna disciplina je analiza normi ustavnog prava I sistematizacija.

31. Предмет уставног права? - Ustavno pravo reguliše ustavnopravne materije. Ono je skup opštih normi.

32. Хијерархија правних аката? 1. Ustav 2. Medjunarodni ugovori 3. Zakoni 4. Podzakonski akti

33.Шта је преамбула? - Svečani uvod ustava

34. Монтењерски устав? - Znacajan zbog suvereniteta naroda koji je jaci od drzavnog.

35. Вајмарски устав? - Znacajan zbog uvodjenja polupredsednickog sistema

36. Предмет уставног права у ужем смислу? - U uzem smislu je garantovanje ljudskih, manjinskih prava i slobode i organizacija vlasti

37. Предмет уставног права у ширем смислу? - U sirem smislu je ustavnost i zakonitost, ekonomsko uredjenje, teritorijalno uredjenje...

38.Шта је државно право? - Je sire od ustavnog prava jer obuhvata sve propise o drzavnog organizaciji

39. Извори уставног права? - Ustav, zakon, potvrđeni međunarodni ugovori, podzakonski akti, praksa sudova i običaji.

40. Могуће функције уставног закона? - Primena ustava i sprovođenje - Promena ustava - Dopuna ustava - Da bude zakon jedne pokrajine

41. Важећи уставни закон је донет? Он има функцију да? -Isti dan kad i ustav 2006. Godine, ima funkciju da sprovodi i rok za usklađivanje promena

42. Који закони су извори уставног права у Срб? - Organski - Zakon koji regulise oblast ljudskih i manjinskih prava - Ustavni zakon

43. Устав Србије има 10. Делова, који су? -nacela ustava, ljudska I manjinska prava I slobode, ekonomsko uredjenje I javne finansije, nadleznost Republike Srbije, uredjenje vlasti, ustavni sud, teritorijalno uredjenje, ustavnost I zakonitost, promena ustava I zavrsna odredba.

44. Преамбула има обавезујући карактер? - Ima 3 shvatanja, da nema, da ima i da sve zavisi od teksta.

45. Да ли је нормативни део обавезујући ? -Jeste

46.Шта је разлика између формалне и фактичке ревизије устава? -Formalna revizija je promena samog ustavnog teksta, po proceduri a fakticka promena je promena sustine ustava kroz neke obicaje, praksu ustavnog suda, zakonima.

47. Који су могући начини фактичке ревизије? -Obicaji - Praksa Ustavnog suda - Zakoni

48. Ко може иницирати промену устава РС? - Gradjani 150 000 - Vlada - Predsednik - 1/3 narodnih poslanika

49. Да ли је референдум увек обавезан у процедури промене устава? - Nije

50.Шта уведи Белгијски устав из 1831. Године? - Demokratiju

51. Када је донет устав САД? - 1787

52. Који су органи по уставу САД? - Kongres - Predsednik - Vrhovni sud

53. Да ли првобитни текст устава САД регулише људска права? - Ne, to je regulisano u prvih 10 amandmana

54. Импичмент? - Postupak koji pokrece Kongres za smenu predsednika

55.Шта је подела власти и за кога се везује? - Sarl Monteskije, to je da se vlast deli na zakonodavnu izvrsnu i sudsku

56.Шта је циљ поделе власти? - Sprecavanje samovlasca i koncentrisanja vlasti u jednom organu.

57.Шта је разлика између хоризонталне и вертикалне поделе власти? -horizontalna podrazumeva raspodelu funkcija drzavne vlasti izmedju razlicitih organa vlasti koji se obrazuju na istom nivou.To je podela na zakonodavnu,izvrsnu I sudsku vlast (prema nekim teoreticarima I na upravnu).

-vertikalna je raspodela nadleznosti izmedju centralnih I necentralnih organa vlasti.U slozenim drzavama (federacije,konfederacije) to je,pre svega,raspodela nadleznosti izmedju federacije I federalnih jedinica.

58. Који су елементи владавине права? - Podela vlasti, ljudska prava, slobodni izbori, nezavisno sudstvo, ustavnost i zakonitost.

59.Шта је правна држава? - Drzava koja se zasniva na formalnoj zakonitosti

60.Шта је уставност и законитост? - Podela vlasti, ljudska prava, slobodni izbori, nezavisno sudstvo, ustavnost i zakonitost.

61. Карактеристике устава нових демократија? - Regulišu ljudska i manjinska prava, podela vlasti, politički pluralizam, građanska demokratija, šira ovlašćenja suda i polupredsednički kapitalizam.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 6 str.
preuzmi dokument