Vezbe-Analiza vremenskih serija-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Ekonomska statistika. Univerzitet u Beogradu
stamparskagreska
stamparskagreska

Vezbe-Analiza vremenskih serija-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Ekonomska statistika. Univerzitet u Beogradu

2 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ekonomski fakultet,Analiza vremenskih serija,ef,vezbe
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA : AR(1) MODEL workfile vezba3 u 1 300 series e = 0 series AR1=0 series AR2=0 series AR3=0 series AR4=0 rndseed 123456789 'Gausov beli sum sa varijansom jedan i sredinom nula series e = nrnd '4 VARIJANTE AR(1) MODELA' smpl 2 300 ar1 = 0.7*ar1(-1)+e ar2 = -0.7*ar2(-1)+e ar3 = 0.9*ar3(-1)+e ar4 = -0.9*ar4(-1)+e

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA : AR(2) MODEL workfile vezba4 u 1 300 series e = 0 series AR21=0 series AR22=0 series AR23=0 series AR24=0 rndseed 123456789 'Gausov beli sum sa varijansom jedan i sredinom nula series e = nrnd '4 VARIJANTE AR(2) MODELA' smpl 3 300 ar21=0.5*ar21(-1)+0.4*ar21(-2)+e ar22=-0.5*ar22(-1)-0.4*ar22(-2)+e ar23=0.5*ar23(-1)-0.4*ar23(-2)+e ar24=-0.5*ar24(-1)+0.4*ar24(-2)+e

ANALIZA VREMENSKIH SERIJA : AR(2) MODEL, PRIMER SA PREDAVANJA

workfile VEZBA6 u 1 2000 series e = 0 series X=0 rndseed 12345789 series e = nrnd smpl 3 2000 X = 1.40*X(-1)-0.48*X(-2)+e

' ANALIZA VREMENSKIH SERIJA : ARMA(1,1) MODEL workfile vezba8 u 1 200 series e = 0 series ARMA1=0 series ARMA2=0 series ARMA3=0 series ARMA4=0 rndseed 123456789 'Gausov beli sum sa varijansom jedan i sredinom nula series e = nrnd '4 VARIJANTE ARMA(1,1) MODELA' smpl 2 200 arma1=0.8*arma1(-1)+e-0.5*e(-1) arma2=0.8*arma2(-1)+e+0.5*e(-1) arma3=-0.8*arma3(-1)+e+0.5*e(-1) arma4=-0.8*arma4(-1)+e-0.5*e(-1)

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument