Vežbe' predlog Opsta hemija sa stehiometrijom za Biologija i Hemija’ studente