Vežbe' predlog ekonomija za studente i srednjoškolce

738 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u ekonomija

Najnoviji vežbe pregleda u ekonomija

Menadzment-kvalitetom

U savremenoj literaturi iz oblasti kvaliteta postoji niz definicija, vezanih za pojam kvaliteta, koje su prikazane na slikama 1 i 2. Međunarodni standard serije ISO 9000:2000 daje jednu od mogu ih definicija: Kvalitet predstavlja nivo do kog skup...