Degree sr online ' predlog Arhitektura

5 rezultat

Degree sr najcesce pregledane beleške u arhitektura

Skankalica

Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" (JMU RTV) i Tarzanija.com su isključivi nosioci svih prava u vezi sa emisijom "Dnevnjak". Korišćenje snimaka emisije "Dnevnjak" i njihovo postavljanje na internet bez saglasnosti RTV-a i Tarz...