Gradijent, polja, Osnovna teorija linijskih integrala - Zadaci sa vise promenljivih: Predavanje 26 - Video-lecture sr

Video-lecture sr, Matematika

Opis: Ovaj kurs detaljno obradjuje parcijalnu diferencijaciju, visestruku integraciju, izracunavanje vektora. (Univerzitet u Misuriju)
Informacije o dokumentu
Uploaded by: zeljko22
Pregleda: 1129
- univerzitet: University of Belgrade
Adresa: Matematika
Predmet: Matematika