Hetrojunction bipolarni tranzistor (HBT) - predavanje-38 - Video-lecture sr

Video-lecture sr, Elektronika

Opis: High speed uredjaji i elektricna kola. Uvod u osnovne koncepte.
Video information
Uploaded by: zeljko22
Pregleda: 267
- univerzitet: University of Belgrade
Predmet: Elektronika