Parcijalni izvodi - Zadaci sa vise promenljivih: Predavanje 9 - Video-lecture sr

Video-lecture sr, Matematika

Opis: Ovaj kurs detaljno obradjuje parcijalnu diferencijaciju, visestruku integraciju, izracunavanje vektora. (Univerzitet u Misuriju)
Video information
Uploaded by: zeljko22
Pregleda: 601
- univerzitet: University of Belgrade
Adresa: Matematika
Predmet: Matematika