Video-lecture sr najcesce pregledane beleške u književnost

"Izgubljeni raj" Dzon Milton

Video predavanje uvodi studente u kurs citanja i rane publikacije poema i drugie poezije koje se pojavljuju u malim magazinima. Publikacije knjiga istih poema i pesama. Takodje su nabrojani moderni engleski pesnici.

Najnoviji video-lecture sr pregleda

Viktor Ugo, video predavanje

Video predavanje uvodi studente u kurs citanja i rane publikacije poema i drugie poezije koje se pojavljuju u malim magazinima. Publikacije knjiga istih poema i pesama. Takodje su nabrojani moderni engleski pesnici.