vjezbe MTiS_Tecenje_Vode_U_Tlu, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi
petricj
petricj

vjezbe MTiS_Tecenje_Vode_U_Tlu, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi

19 str.
4broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Građevinski fakultet,Skripta,Građevina,Mehanika tla i stene,Voda u tlu,Elementi krivina,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 19
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument
Slide 1

MEHANIKA TLA I STIJENE – VJEŽBE 4 TEČENJE VODE U TLU

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

SivakuganZlatovic

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

CILJ :

SKONTATI BERNULIJEVU JEDNAČINU

SKONTATI DARCY-EV ZAKON

KAKO ODREDITI KOEFICIJENT VODOPROPUSNOSTI?

LAPLACE-OVA JEDNAČINA

KAKO PROCJEĐIVANJE UTIČE NA NAPONSKO STANJE? ŽIVI PIJESAK

liquefaction

ŠTA JE PROPUSNOST? To je mjera koliko lako će fluid (voda)

prolaziti kroz porozni medij (tlo)

Rastresito tlo

- voda lako teče

- visoka propusnost

Zbijeno tlo

- voda teško teče

- niska propusnost

voda

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

voda

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

BERNULLIJEVA JEDNAČINA

Ukupni potencijal =

Uticaj pritiska +

Uticaj položaja referentne ravni

0 Uticaj brzine

+

hzp g

v =++ γ2

2 Koliko visoko se diže voda u piezometru???

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

ZAPREMINSKE TEŽINE TLA :

γ - u prirodnom stanju

γ’ – u potopljenom stanju

γsat – u zasićenom stanju

γ’’ – efektivna zapreminska težina

γd - suha zapreminska težina

γs – specifična zapreminska težina

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

ZADATAK 1 (zbirka Z.1.) : Tlo je homogeno i izotropno. Koeficijent vodopropusnosti je k = 0,01 cm/s. Voda utiče u građevinsku jamu kroz dno površine A = 400 m2. Hidraulički gradijent u zoni vertikalnog (uzlaznog) isticanja iznosi i = 0,30.

Podaci o tlu: γs = 26,50 kN/m3; e = 0,50.

Izračunaj količinu vode koja utiče u građevinsku jamu; Ocijeni hidrauličku stabilnost tla u zoni isticanja vode u dno jame.

Z.2.

Vježbe : Mehanika tla i StijeneZ.1.

Vstvarno Vs. Vdarcy ?

KOEFICIJENT VODOPROPUSNOSTI SE ODREĐUJE:

1)LABORATORIJA

1.1. test sa opadajućim nivoom

1.2 test sa konstantnim nivoom

2) IN SITU (NA TERENU)

CRPLJENJE IZ BUNARA

3) KORELACIJE PREMA D10

Vježbe : Mehanika tla i StijeneZ.1.

 

 ⋅= sec

2 10

cmDck c - konstanta varira od 1,0 do 1,5D10 u mm

BITNOST POZNAVANJA OKVIRNIH VRIJEDNOSTI :

k = 1,0 do 100,0 za čisti šljunak

k < 10-7 za glinu

HtA LQk ∆⋅⋅

⋅=



 

 ⋅

⋅= 1

0ln H H

tA Lak

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

  

 

⋅∆⋅ =

R r

Hh Qk ln

2 0

π

Z.1.

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

ZADATAK 2(zbirka Z.2.): U dnu građevinske jame javlja se sloj značajno manje propusnog materijala tla u odnosu na ostalo tlo. Prirodni nivo vode viši je za 15,0 m od nivoa dna jame na kome se vrši crpljenje vode.

Sjeti se da se gubitak potencijala dešava u manje propusnom tlu. Saturirana zapreminska težina tla je γ = 20,00 kN/m3. Debljina manje propusnog

sloja je 5,0 m, a koeficijent vodopropusnosti k = 10-3 cm/s. Traži se:

Ocjena dotoka za dno površine 1000 m2; Ocjena hidrauličke stabilnosti tla.

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

ZADATAK 3 (zbirka Z.3) : Odredi dotok vode po dužnom metru zahvata za tri dubine vodonepropusne stijene, prema odnosima iz priložene tabele.

S / T 0,20 0,40 0,60

Q/(kH) ~0,85 ~0,60 ~0,45

gdje je: T = 20,0 m H = 10,0 m k = 10-2 cm/s

Q=? Za S = 10,0 m

GOTOVI DIJAGRAMI ZA PRORAČUN DOTOKA VODE ZA JEDNOSTAVNIJE SLUČAJEVE

Matematičko rješenje problema procjeđivanja ispod zida od talpi

h=15 cm L=40 cm d=10 cm t=2 min Q=141,4 cm3 k=? [m/s]

ZADATAK 4 (zbirka Z.4) : U opitu vodopropusnosti sa konstantnim nivoom vode, razlika nivoa vode je 15 cm. Dužina uzorka tla je 40 cm, a prečnik uzorka u obliku valjka je 10 cm. U periodu od 2 minute je sakupljena voda zapremine 141,4 cm3. Odrediti koeficijent vodopropusnosti k, u m/s.

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

Q = qt Q

L

ZADATAK 5(zbirka Z.5) : Vodopropusnost uzorka gline je određena opitom sa opadajućim nivoom vode. Debljina uzorka je 20 mm, a prečnik uzorka 60 mm. Nivo vode u uskoj cjevčici (koja ima prečnik od 4 mm) spojenoj na dno uzorka, se na početku opita nalazio na 600 mm iznad nivoa vode u posudi u kojoj je smješten uzorak.   Opaženo je da se nivo vode u cjevčici nakon 69 sekundi spustio za 300 mm. Odrediti koeficijent vodopropusnosti k, in m/d.  

L=20 mm D=60 mm d=4 mm h1=600 mm t=69 sec h2=300 mm

k=? [m/d]

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

ZADATAK 6 (zbirka Z.6) : U centru otoka kružnog oblika izvršen je test crpljenja iz bunara, za određivanje vodopropusnosti tla. Debljina sloja pijeska je 10 m, a poluprečnik otoka 4000 m. Proticaj vode iz bunara je 103,8 m3/d. Na udaljenosti 10 m od bunara nivo podzemne vode je spušten za 1,8 m.

Odrediti koeficijent vodopropusnosti k, in m/d.

r=10 m R=4000 m Q0=103,80 m3/d H=10 m

h=-1,8 m k=? [m/d]

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

ZADATAK 7 : Strujna mreža oko zagatne stijene je prikazana na slici. Prikazana je visina vodopropusnog sloja. Koeficijent vodopropusnosti (Darcy-ev koeficijent) iznosi kx = kz = k = 5x10-3 cm/sec

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

a) Koliko visoko iznad povšine terena će se podići voda u piezometrima ako se oni postave u tačke a, b, c, i d ?

b) Odrediti protok vode kroz područje definisano sa II ? c) Odrediti ukupni protok kroz vodopropusni sloj po jedinici dužine !

Zagatna stijena (AB dijafragma, zid od šipova, talpe ...)

NPV

NPV

Vodonepropusni sloj

Površina terena

a b

c

d1 2 3 4 5

II

III

I

5,0 m

10,0 m

0 6 1,7 m

+ kontrola Z.3

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

NABROJATI SVE ZAPREMINSKE TEŽINE TLA I DATI FORMULE ZA NJIHOVO RAČUNANJE

OPIŠI PROBLEM HIDRAULIČKOG SLOMA DNA GRAĐEVINSKE JAME?

ZADAĆA

KOLIKI JE KOEFICIJENT PROPUSNOSTI GRANULARNOG MATERIJALA KOJEM NA GRANULOMETRIJSKOJ KRIVOJ SITU OTVORA 0,5 CM ODGOVARA 10% PROLASKA MATERIJALA?

MJERNA JEDINICA ZA KOEFICIJENT VODOPROPUSNOSTI JE JEDINICA BRZINE, DA LI JE TO STVARNO BRZINA?

OPIŠI LOGIKU IZBORA TESTA ZA ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA VODOPROPUSNOSTI U ZAVISNOSTI OD VRSTE TLA I USLOVA TLA U KOJEM SE VRŠI ISPITIVANJE

Vježbe : Mehanika tla i Stijene

Z.7.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 19 str.
preuzmi dokument