Vodiči, Projekti, Istraživanja' predlog Kompjuterska analiza strujnih sistema za Informatika’ studente