Vodiči, Projekti, Istraživanja iz Materijali: preuzmi najbolje