Vodiči, Projekti, Istraživanja iz Grafički dizajn: preuzmi najbolje