Vodiči, Projekti, Istraživanja iz Kompjuterska analiza strujnih sistema: preuzmi najbolje