Vodiči, Projekti, Istraživanja iz Medicinska biohemija: preuzmi najbolje