Vodiči, Projekti, Istraživanja iz Medicinske Nauke: preuzmi najbolje