Vodiči, Projekti, Istraživanja iz Osnovi krivicnog i krivicno procesnog prava: preuzmi najbolje