Vodiči, Projekti, Istraživanja iz Teorija sistema: preuzmi najbolje