Zadatak-Vezbe-Metodologija naucnog istrazivanja-Farmacija (2), Vežbe' predlog Metodologija. Univerzitet u Beogradu
romesweetrome
romesweetrome

Zadatak-Vezbe-Metodologija naucnog istrazivanja-Farmacija (2), Vežbe' predlog Metodologija. Univerzitet u Beogradu

PDF (142 KB)
1 str.
1000+broj poseta
1broj komentara
Opis
Zadatak,Vezbe,Metodologija naucnog istrazivanja,Farmacija
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument
Microsoft Word - IT A blank decembar 2009.doc

U novom Word-fajlu, na vrhu stranice, napišite slovo B, Vaše ime i prezime, oblast doktorskih studija, i datum održavanja ispita. Odgovore na pitanja pod 1 i 2 upisaćete u ovaj dokument, ispod napred navedenih podataka. Snimite fajl na desktop računara, tako da naziv fajla bude Vaše ime i prezime. U toku rada nije dozvoljeno korišćenje Interneta, izuzev sajtova koji su potrebni za rešavanje zadatka pod brojem 1. 1. Sledeća pitanja se odnose na časopis Molecular Pharmaceutics. Odgovore na pitanja pod a-f upišite u Word-fajl.

a. Koji je impakt faktor ovog časopisa za 2006. godine? b. U kojoj se kategoriji, u svojoj disciplini, nalazio ovaj časopis 2008. godine, kada se primene kriterijumi

Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača, Službeni glasnik RS, broj 38/2008?

c. Ko je autor za korespondenciju rada koji je u elektronskom obliku (pre štampanog izdanja) publikovan u tom časopisu 7. decembra 2009?

d. Da li se u ovom časopisu koristi harvardski ili vankuverski stil citiranja literature? e. Koliko slika sadrži ovaj rad? f. Koji je e-mail glavnog urednika ovog časopisa?

2. Studenti A.B., A.S., V.L. i M.D. položili su ispite prve godine studija sa sledećim ocenama:

Koristeći Excel, izračunajte prosečne ocene i standardnu grešku sva četiri studenta i prikažite ih grafički na sledeći način (vrednosti u grafiku ne odgovaraju Vašem primeru):

5

6

7

8

9

10

11

V.D. A.B. B.D. E.F.

Student

Pr os

eč na

o ce

na

Grafik, koji po svim elementima treba da što vernije odgovara datom primeru, iskopirajte u Word-fajl.

Student A.B. A.S. V.L. M.D. Predmet 1 8 10 7 10 Predmet 2 10 10 7 10 Predmet 3 9 9 7 10 Predmet 4 8 10 7 10 Predmet 5 7 7 6 10 Predmet 6 7 10 6 10 Predmet 7 9 8 6 9