Zajednicka poljoprivredna politika EU-Slajdovi-Ekonomika Evropske Unije-Ekonomski fakultet_Part1, Slajdovi' predlog Ekonomika evropske unije
stara.rukavica
stara.rukavica

Zajednicka poljoprivredna politika EU-Slajdovi-Ekonomika Evropske Unije-Ekonomski fakultet_Part1, Slajdovi' predlog Ekonomika evropske unije

13 str.
1000+broj poseta
Opis
Ekonomski fakultet,ef,ekonomika evropske unije,slajdovi,ZAJEDNICKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EU,cap,Rimski sporazum,EEZ,povecanje produktivnosti,promovisanje tehnickog napretka,ZPP,Unutrasnja dimenzija,Spoljna dimenzija,visok rast poljoprivredne proizvodnje,rast zivotnog standardna poljoprivrednika,razvoj nerazvijenih oblasti,samodovoljnost u snabdevanju,zajednicki prelevmani,smanjenje garantovanih pragova cena,diversifikacija proizvoda,subvencije domace potrosnje
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 13
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.
Agrarna politika Srbije i reforme CAP

ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA

POLITIKA EU

Jelena Aritonović 05/1036 Sanja Bogićević 05/758

Pojam agrarne politike

 Šta je agrarna politika?  Agrarna politika uključuje set principa

primenjivanih u okviru vladinih programa koji utiču na proizvodnju hrane, korišćenje resursa u sektoru agrara, domaće i međunarodno tržište hrane, potrošnju hrane i ishranu, prehrambenu bezbednost i uslove u kojima ljudi žive u ruralnim sredinama.

Zbog čega poljoprivreda zauzima istaknuto mesto u politici EU

 Strateški i bezbedonosno značajna za svaku zemlju

 Cenovna i dohodna neelastičnost tražnje za hranom

 Proizvodnja zavisi od prirodnih uslova i vezana za životni ciklus

 Uticaj na životnu sredinu  Uslovljava razvoj ostalih sektora

Zajednička agrarna politika EU

 Zajednička agrarna politika EU ( Common Agricultural Policy) ZPP

 Uprkos brojnim razlikama među zemljama EU ipak postoji CAP

 Predstavlja najstariju politiku EU

 Ujedno je i najskuplja politika EU i jedna od najsloženijih

Istorijat i refome CAP

 Rimski sporazum 1957.godine, EEZ

 ”dogovor ” između Francuske i Nemačke

 Sporazum je samo utvrdio ciljeve (član 33) i deklarisao neophodnost postojanja zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

Ciljevi CAP – ukratko

 Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike -povećanje produktivnosti promovisanjem tehničkog napretka i optimalnom upotrebom faktora proizvodnje - obezbeđenje prikladnog životnog standarda za deo zajednice koji živi od poljoprivrede -ZPP mora da stabilizuje tržišta -ZPP mora da obezbedi dostupnost snabdevanja po prihvatljivim cenama

 To su osnovni ciljevi, a kasnije su se uz razvoj CAP dodavali jos neki ciljevi.

Dve dimenzije ZPP-a

Unutrašnja dimenzija:garantovanje utvrđenog nivoa cena na domaćem tržištu,ako cena padne ispod interventne višak zaliha moraju otkupiti državne interventne stanice kako bi se zadržala unutrašnja cena na utvrđenom nivou

Spoljna dimenzija: određivanje najnižeg nivoa cena po kom može da se uveze inostrani proizvod što štiti unutrašnje tržište od stranih konkurenata i fluktuacija na spoljnom tržištu; subvencionisanje izvoza

Razvoj Zajedničke poljoprivredne politike

 ZPP je počela sa primenom 1962. kao jedan postepen proces na osnovu kojeg je trebalo prikupiti potrebnu količinu prihoda od uvoznih prelevmana kako bi se pokrili izdaci ZPP, ali porast samodovoljnosti je doveo do pada uvoza i, samim tim, uvoznih prihoda; uvozni prihodi su nedovoljni za pokriće rashoda ZPP

 1967. Predlog predsednika EK Valtera Halštajna o stvaranju Zakona o zajedničkoj poljoprivrednoj politici

Razvoj Zajedničke poljoprivredne politike

U prvoj fazi, zajednička agrarna politika je imala za cilj da poveća produktivnost i obezbedi povoljan životni standard farmera (podška kroz sistem zaštitnih cena)

1964.Evropski fond za upravljanje i garancije u poljoprivredi-institucionalna podrska ZPP-u

Odeljenje za garancije: danas preko 90% rashoda (intervencija, refundacije); struktura rashoda: oko 40% ratarski usevi, oko 20% meso, oko 6% mlečni proizvodi, oko 5% maslinovo ulje

Odeljenje za usmeravanje: manje od 10% rashoda ZPP (strukturne promene, modernizacija, stručno osposobljavanje

 ZPP je u prvoj fazi imao tržišnu orjentaciju uz sistem varijabilnih prelevmana i kvota na uvoz

Instrumenti ZPP:

1) Zaštita unutrašnjeg tržišta za sve poljoprivredne proizvode, osim za krompir 3 vrste cena na tržištu EU:  ciljna cena – cena proizvoda na tržištu sa najvećim deficitom

(najviša moguća cena)  granična (prag) cena – cena uvoza, kada se od ciljne oduzmu

troškovi prevoza i distribucije od granice do finalnog tržišta  interventna (garantovana) cena – minimalna cena koja se

garantuje domaćim proizvođačima; niža od granične cene

ZPP u EU

ciljna cena

granična cena interventa cena

Razvoj Zajedničke poljoprivredne politike

Instrumenti za ostvarivanje ciljeva ZPP: Prelevmani Intervencionističke otkupne cene Opterećenje uvoza i ograničenje proizvodnje Poboljšanje proizvodnih osnova putem podrške poljoprivrednom preduzeću

Koristi od ZPP: 1-visok rast poljoprivredne proizvodnje 2-rast životnog standardna poljoprivrednika 3-razvoj nerazvijenih oblasti 4-samodovoljnost u snabdevanju

Posledice ZPP na glavne ucesnike Problemi do kojih je dovela ZPP: 1-nemotivisanost poljoprivrednika da menjaju ponašanje i zanimanje 2-veliki viškovi poljoprivrednih proizvoda (“planine putera” i “jezera

mleka i vina”) 3-troškovi skladištenja i transporta 4-visoki troškovi ZPP (i učešće u budžetu EU, maksimalno 1979. 79%) 5-favorizovanje masovne proizvodnje i velikih farmi 6-visoke cene hrane 7-distorzija tržišta i svetske trgovine 8-sukobi sa trećim zemljama (SAD) i sprečavanje liberalizacije

trgovine 9-ugrožavanje prirodne sredine

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 13 str.