Završni rad' predlog ekonomija za studente i srednjoškolce

43 rezultat

Završni rad najčešće preuzete beleške u ekonomija

Ekonomika i politika agrarnog razvoja

Tema seminarskog: Proizvodne karakteristike poljoprivrede Argentine, Filipina i Nemačke Predmet istraživanja ovog seminarskog rada je komparativna analiza proizvodnih karakteristika poljoprivrede Argentine, Filipina i Nemačke. Prvo će se analizir...

Najnoviji završni rad pregleda u ekonomija

Hartije od vrijednosti

Хартије од вриједности суу документе којима се обећава исплата новца, камате, зараде или дивиденде. Гледани у ужем смислу, хартије од вриједности су инвестициони инструменти, односно оне хартије од вриједности код којих постоји ризик улагања који...

Franšizing 2 menađžment

Nivo ulaganja 8000. dinara. Od ovoga postoje izuzeci- efekat kod nekih medija ostaje ne izmenjen nezavisno od nivoa ulaganja u troškove privredne propagande. Iako ove pretpostavke nisu u dovoljnom broju slučajeva emprijski verifikovane da se defin...