Završni rad' predlog Odnosi sa javnoscu za Ekonomija’ studente