Završni rad' predlog Osnove marketinga za Ekonomija’ studente