Završni rad' predlog Trziste i Trzisne Institucije za Ekonomija’ studente