Zelena revolucija-Vezbe-Ekonomika agrara-Ekonomski fakultet (9), Vežbe' predlog Agronomija. Univerzitet u Beogradu
aceventura1
aceventura1

Zelena revolucija-Vezbe-Ekonomika agrara-Ekonomski fakultet (9), Vežbe' predlog Agronomija. Univerzitet u Beogradu

PDF (71 KB)
2 str.
762broj poseta
Opis
Vezbe iz predmeta Ekonomika agrara. Zelena revolucija. ekonomski,skripta,ekonomika agrara,strategija poljoprivrede,strategija privrednog razvoja,privredni razvoj,globalizacija,makroekonomija,tranzicija,evropska unija,ko...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
Datum 20.11.2003.godine

Docsity.com

Vežbe 9 Zelena revolucija DUEL: ZA I PROTIV TEMA: Zdrava hrana ili dovoljno hrane u svetskim okvirima OSNOVNI PRINCIPI RADA: Dve grupe su dobile zadatak da govore u prilog ili protiv pojave i dostignuća ZELENE REVOLUCIJE. Tema nosi naslov "Zdrava hrana ili dovoljno hrane u svetskim okvirima" i upućuje na osnovni problem poljoprivrede danas – odgovoriti zahtevu stalnog povećanja ponude hrane za potrebe prehrane stalno rastućeg stanovništva uz očuvanje kvaliteta proizvoda kojim se podmiruje osnovna potreba ljudi. Svaka grupa ima jednako vreme (po 30 minuta) na raspolaganju kako bi objasnila argumente kojima brani svoj stav, tj. napada stav suprotne ekipe. Grupe naizmenično govore (po 5 minuta) o sledećim temama: - zelena revolucija - pojam i uzrok - sadržaj i faktori zelene revolucije - problemi zelene revolucije (ocena) - društveno-ekonomski i političko-klasni aspekt zelene revolucije - ekološki aspekt zelene revolucije - organska poljoprivreda. Nakon iznete serije stavova ZA i PROTIV po određenim temama predstavnici grupa postavljaju provokativna pitanja i pružaju kratke odgovore (vreme 2-3 minuta). Kada su iscrpljene sve teme, pitanja i odgovori, vođa grupe daje konačni stav. Moguće je i približavanje suprotnih stavova i nalaženje zajedničkog odgovora. Nakon završene diskusije, studenti u ulozi novinara daju kratak izveštaj o iznetim stavovima. Na kraju, prisutni studenti imaju pravo i obavezu da glasanjem procene uspešnost rada kolega. U diskusiju sam ušla-ao sa stavom ZA PROTIV (zaokružiti) Ocenite nastup grupe u celini, a zatim i kolega (članova grupe) ocenom od 1-5 (1-nezadovoljavaju}e, 2 - ispod očkivanog; 3 - dobar; 4 - vrlo dobar; 5 - odličan) GRUPA ZA 1 2 3 4 5 GRUPA PROTIV 1 2 3 4 5 ČLANOVI GRUPE ČLANOVI GRUPE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Nakon diskusije 1. zadržala-o sam stav u celini 2. promenila-o sam stav u celini

Docsity.com

3. delimično sam promenila-o stav (modifikacija) (zaokružiti)

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument