Apuntes de economía gratis para universidad y escuela superior

4.160 resultados

Apuntes más descargados de economía

últimos apuntes cargados en economía

Financiamiento de empresas

Fondos de financiacion, Per dur a terme l’activitat productiva l’empresa també necessita recursos líquids o mitjans de pagament que li permetin fer les inversions; això és el que s’anomena font de finançament.