Quantum Mechanics: download study notes, summaries, exam preparation tests

259 results

Most downloaded documents in quantum mechanics

Latest documents uploaded

Videos with most views in quantum mechanics

7. Kvantna mehanika

Diskusija o tome kako povecana nuklearna punjenja uticu na energiju elektrona atoma. Rasprava o hibridizaciji. Ovo predavanje se konacno bavi o elektronskim sistemima.

33. Mehanika

Diskusija o tome kako povecana nuklearna punjenja uticu na energiju elektrona atoma. Rasprava o hibridizaciji. Ovo predavanje se konacno bavi o elektronskim sistemima.