Skorašnja pitanja u Osnovi statistike - Matematika