golding

narctna

da li postoji odredjen broj bodova koji moram da imam sa vezbi i kolokv da bih izasla na ispit?

Dodaj komentar

0%