Skorašnja pitanja u Matematika

Matematika
Majaaa99
Kkako vi organizujete vase vreme i kak dobiti motivaciju?
Kkako vi organizujete vase vreme(kako ga ukloite sa fakultetom i poslom ili srednjom skolom i slobodnim vremenom) i kako dobiti motivacuju (moja motiv...
Majaaa99
Kkako vi organizujete vase vreme i kak dobiti motivaciju?
Kkako vi organizujete vase vreme(kako ga ukloite sa fakultetom i poslom ili srednjom skolom i slobodnim vremenom) i kako dobiti motivacuju (moja motiv...