Skorašnja pitanja u Hemija

Hemija

ivandoktor3
Kako nauciti fizicku hemiju plazme i adsorpciju?
Posto moja prof misli da je bog i batina i da ne moze niko da ima preko 8 grdno se vara zato vas molim da pomognete oko ove teme jer ovo su ispitna pi...
ivandoktor3
Kako nauciti fizicku hemiju plazme i adsorpciju?
Posto moja prof misli da je bog i batina i da ne moze niko da ima preko 8 grdno se vara zato vas molim da pomognete oko ove teme jer ovo su ispitna pi...
vetropir
Organska hemija skripte?
Organska hemija skripte?
vetropir
Fizicka hemija beleske,skripta bilo sta?
Fizicka hemija beleske,skripta bilo sta?
amrra.mujic1
Rastvorljivost CaCO3
Uticaj temperature, pritiska, pH, nečistoća na rastvorljivost kalcijum karbonata?
1-6 od 31
ivandoktor3
Kako nauciti fizicku hemiju plazme i adsorpciju?
Posto moja prof misli da je bog i batina i da ne moze niko da ima preko 8 grdno se vara zato vas molim da pomognete oko ove teme jer ovo su ispitna pi...
maja098
Bioorganska hemija skripta?
Bioorganska hemija skripta?
vodomar
analiticka hemija,pomoc?
analiticka hemija,pomoc?
vodomar
Biorganska hemija beleske?
Biorganska hemija beleske?
petarcar
Hemija zivotne sredine skripta,beleska?
Hemija zivotne sredine skripta,beleska?
amrra.mujic1
Rastvorljivost CaCO3
Uticaj temperature, pritiska, pH, nečistoća na rastvorljivost kalcijum karbonata?
1-6 od 31