Preguntas recientes en Desarrollo Infantil

Desarrollo Infantil

marttt99
En l'exàmen de desenvolupament de la infància només entra Shufer a nivell de teoria?
En l'exàmen de desenvolupament de la Infància amb Montse Moreno només entra la informació del llibre (Shuffer) o també tot lo explicat a classe?
marttt99
En l'exàmen de desenvolupament de la infància només entra Shufer a nivell de teoria?
En l'exàmen de desenvolupament de la Infància amb Montse Moreno només entra la informació del llibre (Shuffer) o també tot lo explicat a classe?
carla-miranda
Cuál es la clasificación de Piaget
La clasificación sobre el desarrollo infantil de Jean
marttt99
En l'exàmen de desenvolupament de la infància només entra Shufer a nivell de teoria?
En l'exàmen de desenvolupament de la Infància amb Montse Moreno només entra la informació del llibre (Shuffer) o també tot lo explicat a classe?
carla-miranda
Cuál es la clasificación de Piaget
La clasificación sobre el desarrollo infantil de Jean